Օգտակար հղումներ

Կրթահամալիրի կայք-http://mskh.am/

«Դպիր» մանկավարժական հանդես-http://dpir.mskh.am/

Գրադարանի կայք-http://gradaran.mskh.am/

Մեդիագրադարանի կայք-http://lib.mskh.am/

Կրթահամալիրի պատանեկան ամսագրեր-http://mskh.am/am/52061

Հյուսիսային դպրոց

Հարավային դպրոց

Արևելյան դպրոց

Արևմտյան դպրոց

Միջին դպրոց

Ավագ դպրոց

Քոլեջ